Preložte si to sami !   August 19th, 2010

Prekladáte často a viete po anglicky dosť dobre na to, aby ste si svoje bežné texty preložili sami ? Či sa už jedná o prácu, napísanie životopisu v angličtine, či komunikáciu s priateľmi, občas sa stane, že nejaká veta, alebo odstavec je proste príliš (aspoň google vraví, že sa to slovo píše so “ž” :) ťažký na preloženie, alebo ak je v cudzom jazyku jednoducho tomu úseku textu nie a nie porozumieť.

A práve pre tých, ktorím záleží na tom, aby neostali nepochopení a aj všetkých ostatných pripravujeme službu MIKROPREKLADY, kde si budete mať možnosť predplatiť urýchlený preklad krátkych úsekov textu, niekoľko slov, vety, niekoľko po sebe nasledujúcich viet.

Máte záujem ? Napíšte reakciu, aby som vedel, či to stojí za to, alebo len plýtvam svojim kreatívnym potenciálom :)

Nedávno mi niekto poslal vtipný email s krátkym slovníkom angličtiny pre východoslováka. Možno pobaví aj vás.
slovnik pre vychodniara

Euro English   Marec 26th, 2010

Určite ste sa už v súvislosti s angličtinou stretli s pojmami British English, či US English. Áno, je to rozdiel, či sa rozprávame s Angličanom, alebo Američanom. Okrem toho je angličtina úradným jazykom aj v Austrálii a je tiež jedným z úradných jazykov v Kanade.

Aby toho nebolo málo, vďaka otvoreným hraniciam a nutnosti jednotného jazyka v Európe sa angličtina presadzuje aj v Európe. Hovorí sa o tzv. Euro English. Napríklad aj medzinárodné spoločnosti pochádzajúce z Nemecka častokrát uvádzajú ako svoj “business language” angličtinu. V Európskom parlamente je angličtina tiež nutnosťou. čítajte ďalej

Vedeli ste o tom, že prvý slovensko -anglický slovník napísal Ján Slovenský pod názvom Americký tlumač ? Bol to slovník, slúžiaci slovenským imigrantom v USA, a bol napísaný vo východoslovenskom dialekte.

Takmer okamžite sa stal veľmi populárnym vďaka tomu, že imigrantom pomáhal pri riešení ich problémov pri nedostatočnej znalosti anglického jazyka.

V nasledujúcich rokoch sa do obehu dostalo niekoľko ďalších slovensko-anglických slovníkov. Jedným z nich je aj praktický slovník s názvom Slovensko-anglicky tlumac od Paula Kadáka z roku 1905. Tento slovník bol veľmi komplexný a obsahoval aj celé frázy, týkajúce sa rôznych životných situácií, ktoré sa v ďalekej cudzine mohli vyskytnúť.

Nakoľko bol využívaný hlavne imigrantmi, ktorí začiatkom 20. storočia prichádzali do USA hlavne kvôli zárobku, nechýba v ňom stať venujúca sa práci. Ukážku z nej si môžete pozrieť na obrázku.

Pokiaľ vás slovník zaujal, celé jeho znenie je prístupné tu.

Ak sa chcete v dohľadnej dobe stať súdnym prekladateľom / prekladateľkou, pravdepodobne už viete, že jednou z podmienok je absolvovanie odborného minima. Ak ste z Košíc alebo okolia, dovoľujeme si vám dať do pozornosti, že práve v Košiciach sa v decembri 2009 takýto kurz chystá. čítajte ďalej

Pokiaľ pracujete / podnikáte v oblasti prekladateľských služieb, možno aj vy uvažujete o postupe na ‘vyšší level’ tým, že sa stanete súdnym prekladateľom. Výhodou je, že súdny prekladateľ môže vykonávať preklady dokumentov, používaných pri úradnom styku. To samozrejme prináša do profesie určitú zodpovednosť a určité povinnosti, napríklad povinné poistenie za spôsobené škody, povinné vedenie pracovného denníka. čítajte ďalej